Betingelser for brug af Swibbid

I vores betingelser kan du læse om dine rettigheder ved oprettelse af en brugerkonto, civile handler og ved brugen af Swibbids handelssystem. Derfor beder vi dig læse dem igennem. Er du i tvivl om betingelserne eller dine rettigheder, er du også velkommen til at skrive til Swibbids support på support@Swibbid.com eller i en besked på vores Facebook-side.

Swibbid udbydes af Swibbid ApS, Lærkeparken 50 - 5240 Odense NØ, CVR-nr. 3951 6977

Betingelserne består af fire dele:

1.     Den første handler om vilkårene for din brugerkonto.

2.     Den anden del handler om almindelige vilkår for handler på Swibbid.

3.     Den tredje del omhandler den generelle brug af Swibbid, heriblandt annonce-regler samt de ting der skal til for at sikre god tone, og at du får den bedste oplevelse som bruger af platformen. 

4.     Den fjerde del omhandler Swibbid Plus. 

1. Betingelser for brugerkonto

1.1. Generelle betingelser

·       Du må kun oprette én brugerkonto på Swibbid, som er strengt personlig, og den må ikke udlånes til eller deles med andre.

·       Swibbid er primært en platform for private. Swibbid tillader ikke erhvervsbrugere, der sælger nye varer eller større partier med henblik på videresalg. Swibbid tillader dog undtagelsesvist erhvervsbrugere, der sælger brugte varer, men dette kræver særskilt tilladelse fra Swibbid samt køb af et Swibbid Plus medlemsskab. Kontakt venligst Swibbid Support for tilladelse (support@Swibbid.com ). Overtrædelse af disse regler samt manglende tilladelse kan medføre ekskludering.

·       Swibbid forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være i strid med vilkår for brugen af Swibbid eller gældende lov i det land, du er bosat i. Herunder forbeholder vi os retten til at indstille eller ophæve en brugers konto samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti, såfremt der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Swibbids tjenester, eller hvis Swibbid vurderer brugeren som uønsket. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Swibbids tjenester på ny uden forudgående samtykke. Dette resulterer i fjernelse af denne konto uden varsel.

·       Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Swibbid. Swibbid forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

·       Du skal være 13 år eller ældre for at benytte Swibbid.

1.2. Nyhedsbrev og reklame

Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Swibbid, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

·       almindelige nyheder og opdateringer fra Swibbid, herunder informationer og tilbud vedrørende Swibbid platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Swibbid,

·       informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Swibbid,

·       informationer og invitationer til events afholdt af Swibbid.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

1.3. Ansvar og almindelige betingelser immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Swibbids tjenester ejes af Swibbid ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Swibbids tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

1.4. Manglende adgang til Swibbid

Swibbid kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til vores services, da serverne kan være utilgængelige. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Swibbid kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

1.5. Følgeskader

Swibbid er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Swibbid, eller Swibbid var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

1.6. Force majeure

Swibbid er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Swibbid ikke er herre over.

1.7. Virkningen for regler for brug af Swibbid

Når du tilmelder dig Swibbid tjenester, erklærer du dig indforstået med Swibbid brugerbetingelser.

1.7.1. Ændringer i regler for brug af Swibbid

Swibbid forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i regler for brug af Swibbid samt at sætte nye versioner af Swibbid tjenester i kraft uden dit samtykke. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at holde sig opdateret om ændringerne. Ændringer til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til regler for brug af Swibbid og/eller opsige din brugerkonto, såfremt du ikke ønsker at være bundet af ændringerne.

1.7.2. Varighed af regler for brug af Swibbid

Reglerne er gældende, indtil de afløses af nye. Denne version af regler for brug af Swibbid og Swibbids tjenester erstatter de tidligere og træder i kraft den 1. juni 2019.

2. Almindelige handelsbetingelser

·       Dette afsnit omhandler de almindelige betingelser for alle handler indgået med andre brugere på Swibbid Platformen.I disse handler er Swibbid ikke aftalepart, og Swibbid fungerer således udelukkende som en online markedsplads.

·       For alle private handler gælder lovgivning i det land, du er bosat.

·       For handler foretaget gennem Swibbids handelssystem, se punkt 3 for de særlige regler der gælder for denne type transaktioner.

2.1. Opsummering af handelsregler:

·       Handler mellem private brugere på Swibbid er civilkøb. Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb som regel ikke har 14 dages returret.

·       Swibbid kan til enhver tid suspendere eller lukke en brugerkonto, hvis den vurderes i strid med Swibbids betingelser, regler for brug af Swibbid, den gældende lovgivning i det land, du er bosat eller god opførsel i øvrigt.

·       Swibbid er et annoncemedie, som udelukkende stiller annoncepladser (opslag) til rådighed for brugerne og er derfor ikke en part i handler mellem brugere.

·       Bud afgivet på en vare på annoncen eller i en samtale er juridisk bindende. Du er således forpligtet til at købe og betale en vare, såfremt sælger har accepteret dit bud, såvel som hvis sælger giver et tilbud, som køber accepterer. Du kan til enhver tid trække dit bud tilbage, såfremt den anden part endnu ikke har accepteret dit bud.

·       Som sælger er du selv ansvarlig for alle lovpligtige indberetninger til relevante skattemyndigheder.

·       I sager vedrørende manglende forsendelse, skal sælger altid være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt i form af et Track & Trace nummer eller ved at være sendt som rekommanderet brev. Et billede af pakken, en kvittering for køb af porto/frimærker eller en portokode er ikke nok. Kan sælger ikke fremvise korrekt dokumentation for afsendelsen, er denne erstatningspligtig og skal tilbagebetale køber det fulde handelsbeløb. Kan sælger dokumentere afsendelse korrekt, vil risikoen for, at varen går tabt, overdrages til køber.

2.2. Hvornår betragtes man som erhvervsbruger?

Swibbid er grundlæggende en markedsplads for køb og salg af brugte varer mellem private. Dog tillades erhvervssalg af brugte varer mod forudgående tilladelse fra Swibbid samt mod løbende betaling af SwibbidClub VIP-medlemsskab. I vurderingen af, om en bruger, der er registreret som privatbruger, skal betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand, lægges der bl.a. vægt på følgende momenter:

·       Brugeren er CVR-registreret. Dette gælder både såfremt det direkte er oplyst på Swibbid og i de tilfælde, hvor dette ikke er angivet på Swibbid

·       Brugeren har en hjemmeside, hvorfra der sælges de samme ting som på Swibbid

·       Brugeren bestiller eller har købt nye varer hjem med henblik på videresalg. Herunder tæller også, at brugeren historisk og/eller systematisk har solgt nye varer på Swibbid eller på tilsvarende markedspladser

·       Brugeren har flere handler på Swibbid med samme type eller lignende varer

·       Brugeren fremstiller selv varer med henblik på videresalg

Såfremt ét eller flere af ovenstående forhold vurderes overtrådt, vil brugeren blive betegnet som erhvervsbruger.

2.2.1 Krav om Plus medlemska for professionelle og hobby-sælgere af genbrugte varer

Såfremt ét eller flere af forholdene i punkt 2.2. gør sig gældende for din profil, vil du blive betragtet som en erhvervssælger, uanset om du sælger professionelt eller som en sekundær beskæftigelse/indkomst. I dette tilfælde er det påkrævet, at du opgraderer din brugerstatus til Swibbid Plus. Dit Plus-medlemskab skal være gyldigt, så længe du sælger de pågældende varer. Et Plus-medlemskab giver ikke tilladelse til at sælge nye varer eller på anden måde adgang til andre betingelser end de generelle brugerbetingelser.

2.3. Behandling af tvister mellem køber og sælger

Opstår en konflikt i en handel udenom Swibbids handelssystem, har man mulighed for at kontakte Swibbid Support ved at indberette hændelsen via support@swibbid.com. Vi vil rådgive i henhold til gældende lovgivning og heraf er der mulighed for at udstede advarsler og/eller fjerne brugerprofilen, såfremt vores regler for brugen af Swibbid ikke overholdes. Swibbids support er ikke forpligtet til at indtræde i mæglingen mellem to parter.

2.4. Betingelser og vilkår for sælger

2.4.1. Sælgers vilkår og betingelser

De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke Swibbid.

2.4.2. Nøjagtighed af annoncebeskrivelse

Du skal beskrive de varer, der står på den annoncebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Swibbid tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser, såfremt varen modtages i anden stand end lovet. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, størrelser, mål etc., som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede andre brugere. Husk, er der fejl, mangler eller slid og/eller har du købt varen brugt så gør opmærksom på dette. Indberettes en handel til support grundet misledende eller ufuldstændig annoncebeskrivelse med tekst og billeder, vil support råde og agere i henhold lovgivning i civile handler i det land, du er bosat.

2.4.3. Sælgers ejendomsret

Du står, som sælger af enhver vare på Swibbid, inde for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen samt, at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

2.4.4. Dit ansvar som sælger

Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler;

·       krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.

·       er et brud på gældende lovgivning i det land, du er bosat, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.

·       er falsk, upålidelig, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.

·       er af pornografisk karakter.

·       er opført på Swibbids oversigt over ulovlige varer, se punkt 4.3.

·       Samtidig skal du som privat sælger altid være i besiddelse i dokumentation for, at din vare er sendt afsted i form af et Track and Trace nummer eller vha. afsendelse af rekommanderet brev i sager med manglende modtagelse. Hvis ikke du er i besiddelse af dette og dermed ikke kan bevise, at din vare er sendt afsted, kan køber kræve tilbagebetaling af et eventuelt overført beløb.

·       Hvis du som sælger derimod kan dokumentere, at varen er sendt afsted, men pakken stadigvæk ikke er modtaget, skal man tage kontakt til fragtfirma eller postvæsenet. Det anbefales, at man aftaler med hinanden, at varen sendes forsikret.

2.4.5. Sælgers ansvar ved bud og salg

·       Accepterer du et bud som sælger, er det juridisk bindende for dig og køberen. Det vil sige, at du er forpligtet til at sælge varen til køberen og har ikke mulighed for at fortryde salget. Omvendt er køberen også forpligtet til at købe varen af dig, og har ikke nogen fortrydelsesret.

·       En accept af et bud kan udtrykkes på mange måder. Eksempelvis ved at sælger skriver ‘Pris ok’, ‘Bud accepteret’, ‘Ja, lad os aftale det’ eller lignende. Ligeledes, hvis en budrunde afsluttes, og køber har budt højeste bud, så vil der her være en aftale mellem sælger og denne køber.

·       Giver du køber et tilbud, kan du altid trække det tilbage, så længe køber endnu ikke har accepteret buddet.

·       Springer køber fra sit bud eller aftale om afhentning, anbefales det at indberette køber til Swibbid support via samtalen.

·       Ved afhentning skal sælger sikre, at køber har mulighed for at inspicere varen, inden handlen kan afsluttes.

·       Ved afsendelse skal varen sendes afsted senest 7 dage efter, at man har modtaget pengene af køber, medmindre andet er aftalt i handlen.

·       Inden man sender varen afsted, er det sælgers ansvar at sørge for at pakke varen forsvarligt ind. Tjek op på hvilke regler postvæsenet eller anden distributør har fastsat med henblik på at pakke varer forsvarligt ind.

2.4.6. Indberetning til skattemyndighederne

Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Swibbid til skattemyndighederne. Swibbid kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til skattemyndighederne, ligesom Swibbid ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.

2.5. Betingelser og vilkår for køber

2.5.1. Bud

Du skal som køber være opmærksom på, at alle bud, der gives på sælgers annoncer eller andetsteds, som udgangspunkt er juridisk bindende. Det er derfor ikke tilladt blot at byde “for sjov”, og dette resulterer i en advarsel. Hvis det sker gentagende gange, kan det være en ekskluderingsgrund.

2.5.2. Opsøgning af ulovlige handler

Det er som køber ikke tilladt at søge at handle med varer, der er opført på Swibbids liste over ulovlige varer, såsom kopivarer, dyr, mad- og drikkevarer.

2.5.3. Dit ansvar som køber

Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke:

·       krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.

·       er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.

·       er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.

·       er af pornografisk karakter.

·       når en pakke er afleveret hos postvæsenet eller anden fragtmand, overgår risikoen for varens hændelige undergang til dig som køber såfremt, at sælger kan bevise, gennem afsendelse af et rekommanderet brev eller ved et Track and Trace nummer, at varen er sendt afsted. Aftal med hinanden at sende forsikret.

2.5.4. Købers ansvar ved bud og køb

·       Afgiver du et bud, og accepteres dette af sælger, vil dette være juridisk bindende.

·       En accept af et bud kan for eksempel udgøre , at du tilbyder en pris eller skriver, at du vil købe varen, og sælger accepterer dette. Fx ved at skrive ‘Pris ok’, ‘Bud accepteret’, ‘Ja, lad os aftale det’ eller lignende. Ligeledes, hvis en budrunde afsluttes, og du har det højeste bud, er der her en aftale mellem dig og sælger.

·       Giver du sælger et bud eller giver udtryk for at ville købe, kan du altid trække det tilbage, så længe sælger endnu ikke har accepteret dette.

·       Lever varen ikke op til billederne eller beskrivelsen, er dette et anliggende mellem dig og din sælger. Se dog pkt. 3, hvis i har handlet handlet gennem Swibbids handelssystem.. Forhold for betaling af varen aftales indbyrdes mellem køber og sælger. Vi vil dog anbefale, at køber og sælger mødes privat ved overdragelse, og ved forsendelse at køber betaler halvdelen før forsendelse og resten, når der ligger dokumentation for forsendelse.

3. Regler for den generelle brug af Swibbid

Du er underlagt at overholde vores regelsæt, så vi derved sikrer en god opførsel og tone på markedspladsen til alles glæde. Ved at give dit samtykke for vores betingelser, accepterer du samtidig at have læst og forstået vores regler for brugen af Swibbid.

3.1. Opsummering af generelle regler

·       Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på Swibbid, ikke er i strid med gældende lovgivning i det land, du er bosat eller regler og betingelser for brug af Swibbid i øvrigt, og ligeledes må du som køber ikke søge at købe ulovlige varer eller opfordre andre til at sælge ulovlige varer.

·       Når du opretter en salgsannonce, er det vigtigt, at du beskriver varen og dens stand nøje i teksten eller gennem de billeder, du tager - Selv hvis der er fejl eller skader på varen, har køber ikke mulighed for at reklamere, hvis denne er blevet gjort opmærksom på dette forud for handlens indgåelse.

·       Du skal føre “god tone”, når du agerer på Swibbid. Det kan resultere i en ekskludering af brugere, der benytter bandeord eller nedladende sprog.

3.2. Annoncer

3.2.1. Lovlighed

Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, der gælder selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med både gældende lovgivning i det land, du er bosat samt regler for brug af Swibbid.

3.2.2. Krav til annoncer

Annoncer på Swibbid skal opfylde følgende regler, og Swibbid forbeholder sig retten til at lukke annoncer som ikke gør.

·       Annoncer, der oprettes på Swibbid, må kun omhandle salget af en fysisk vare, og dermed ikke indeholde serviceydelser, reklamer for egen Swibbid-shop, annoncer man allerede har oprettet, eller annoncer hvori man søger en vare.

·       En vare må kun oprettes én gang og i én geografi. Samme vare må ikke sælges i flere annoncer.

·       Vi forbeholder os retten til at bede om dokumentation på en vare som fx. standen, købssted og -tidspunkt.

·       Er en vare en mærkevare, kan der fra Swibbids side kræves dokumentation for mærkevarens ægthed, i form af for eksempel kvittering for køb fra den officielle forhandler, tydelig billeddokumentation og lignende.

3.2.3. Billeder/video

·       Når du tilføjer billeder/video til dine annoncer på Swibbid, står du inde for, at disse billeder/video er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

·       Endvidere accepterer du, at Swibbid har ret til at anvende billederne/videoerne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Swibbids nyhedsbrev og i annoncer på sociale medier som Facebook og Instagram.

3.2.4. Links og henvisninger til andre hjemmesider

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider, Facebook-sider, Instagram-sider mv. på Swibbid. Dette gælder i annoncer, i privatbeskeder, i profiltekster og lignende. Swibbid forbeholder sig retten til at lukke annoncer, hvor udgående links forekommer.

3.2.5. Lukning af annoncer

Swibbid forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori end den, hvori annoncen er oprettet, hvis denne vurderes til at være placeret forkert.

3.2.6. Opbevaring af annoncer

Vi opbevarer både aktive og inaktive annoncer i vores database til brug, hvis Swibbid på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed, at udlevere disse. Swibbid er ikke ansvarlig for, at annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

3.2.7. Rapportering af ulovlige annoncer

Du kan indberette annoncer til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller regler for brug af Swibbid. Dette gøres i app’en via annoncen.

3.3. Varer som ikke er tilladt på Swibbid

3.3.1. Ulovlige varer

Swibbids platform er det ikke tilladt at oprette annoncer med varer, der i henhold til gældende lovgivning i det land, du er bosat, er ulovlige, herunder hælervarer og ærekrænkende materiale. Dette afsnit opsummerer de varer, der ikke er tilladt at sælge på Swibbid.

3.3.2. Varer, som kan betegnes som useriøse eller upassende mv., herunder:

·       Annoncer som Swibbid finder useriøse, anstødelige, eller som på anden måde må anses for upassende.

·       Annoncer, der benyttes til at søge eller tilbyde arbejdskraft af personer under 15 år.

3.3.3. Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder, andre immaterielle rettigheder eller strider mod gældende lovgivning generelt, herunder:

·       Varer, der kan betegnes som ulovlige kopier eller forfalskninger af en virksomheds ophavsretlige beskyttede design (kopivarer), herunder mærkevaretyper som for eksempel tasker, tøj, smykker, makeup, designermøbler.

·       Annoncer, der i markedsføringsøjemed benytter sig af et registreret varemærke, selvom den solgte vare rent faktisk ikke er af det pågældende mærke. Det er heller ikke tilladt at benytte sig af det registrerede varemærke, selvom man specificerer, at varen ikke er af det pågældende mærke (falsk markedsføring).

·       Tekst eller billeder, der uden forudgående samtykke er taget fra en anden privatperson eller virksomhed (f.eks. fra en virksomheds hjemmeside) og benyttet på en annonce, da sådant materiale er ophavsretligt beskyttet (copyright).

·       Aktier, værdipapirer, valuta

·       Alle former for stiftede selskaber

·       Sortbørshandel

·       Salg af gratis uddelte billetter til forlystelser etc.

·       Billetter til koncerter, festivaler mv., der sælges til overpris

·       Gratis vareprøver, herunder prøver på creme og kosmetik, parfumeprøver samt testere

3.3.4. Piratkopier mv., herunder:

Kopi af materiale, der er beskyttet af ophavsretsloven, såsom:

·       Ulovligt software: Kopier

·       Ulovlig musik, film, spil og e-bøger

·       Vejledninger til, hvordan man benytter hjemmesider eller programmer indeholdende ulovlige downloads af ovennævnte materiale

3.3.5. Varer, som har potentiel sundhedsskadelig virkning, herunder:

·       Euforiserende midler og lignende samt remedier til benyttelse heraf

·       Alle former for medicin (såvel receptpligtig som håndkøbsmedicin)

·       Alle former for medicin til dyr

·       Alle former for kontaktlinser

·       Slankepiller

·       Diverse plastre med virkning, f.eks. nikotinplastre og slankeplastre.

·       Tandblegningsmidler

·       Udstyr til brug for tatovører eller piercere

·       E-cigaretter

·       Alle varer indeholdende nikotin

·       Øjendråber

·       Produkter fra mærket “Sina” samt Gellack produkter fra “Depend

·       Alle former for squishy legetøj

3.3.6. Kosttilskud samt fødevarer og drikkevarer, herunder:

·       Alle former for madvarer, såsom rugbrød, frugt, slik osv.

·       Alle former for drikkevarer, såsom vin, øl, sodavand osv.

·       Kosttilskud

·       Herbalife produkter

3.3.7. Materiale/produkter fra foreninger og militær, herunder:

·       Spejdermærker

·       Militært udstyr

·       Politieffekter, herunder politiuniformer, skilte mv.

·       Materiale tilhørende nødhjælpsorganisationer

·       Officielle uniformer (politi, hospital etc.)

·       Alle ordner

3.3.8. Varer med forpligtelse til yderligere køb, herunder:

·       Retten til at købe en vare, hvor man er tvunget til at købe igen på et senere tidspunkt.

·       Annoncering af pyramidespil

Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor deltagelse kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier, deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og en sådan vinding stammer hovedsageligt fra indskud fra deltagerne, der efterhånden indtræder i arrangementet. Pyramidespil er derfor ikke tilladt jf. Loven om offentlige indsamlinger og pyramidespil.

4.4. Swibbid Plus

Swibbid Plus er et medlemskab, der giver en række fordele. bl.a. ekstra boosters og ubegrænset antal annaoncer.

4.4.1. Oprettelse, fornyelse og opsigelse

Medlemskabet aktiveres øjeblikkeligt efter registrering af kortoplysninger og løber månedligt med automatisk fornyelse ved udløbet af hver periode. Du kan til enhver tid opsige abonnementet via iTunes eller Google Account. Da medlemskabet aktiveres øjeblikkeligt og deraf også de tilkøbte fordele, er der ingen fortrydelsesret. Du kan ikke afmelde dig ved at skrive til support@Swibbid.com eller kontakte os gennem Facebbook, da medlemskabet administreres af Apple eller Google. Det er derfor dem du skal kontakte med henblik på opsigelse. Du kan læse mere om det her eller her.

4.4.2. Øvrigt

Swibbid forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at ophæve medlemskabet uden tilbagebetaling ved overtrædelse af vores generelle betingelser eller ved oplysning af falske/stjålne kortoplysninger.

4.5. God opførsel og handelsskik på Swibbid skal overholdes

·       Det er ikke tilladt at reklamere for egen butik eller vare på andre brugeres opslag.

·       Det er ikke tilladt at henvende sig på en annonce uden henblik på at købe varen. Af eksempler kan nævnes; kommentarer om at varen kan købes billigere andetsteds, kommentarer om, at man selv har varen til salg på sin egen profil, kommentarer om sælgers vare eller person, der er personlig møntet og ikke relaterer til en handel og lignende.

·       Det er ikke tilladt at skrive irrelevante mærker, informationer og lign. i annoncebeskrivelser, så det dukker op i søgninger, da dette er misvisende for brugere. Dette gælder også, hvis man vælger et brand for opmærksomhed, som ikke har noget med den pågældende vare at gøre. Her vil der være tale om falsk varebetegnelse.

·       Det er ikke tilladt at oprette nye annoncer med den samme vare mere end to gange, også selvom man sletter den oprindelige annonce.

·       Varer skal ved et salg sættes til solgt, så de ikke længere figurerer på Swibbid.

·       Husk at svare tilbage på kommentarer, beskeder, med videre - Det er god stil og giver en god oplevelse! Hvis man er på ferie eller ikke har mulighed for at benytte Swibbid i en periode, vil vi anbefale, at man deaktiverer sine varer, indtil man er tilbage igen.

4.6. Support i forbindelse med regler for brug af Swibbid

Vores support bruger aktivt vores regler for brugen af Swibbid til at håndtere konflikter, rydde op på markedspladsen og holde god ro og orden. Supporten er derfor også med til at definere reglerne, da de oftest er de første som står over for nye problemstillinger.

Er du i tvivl om dine rettigheder, eller har du spørgsmål til regler for brug af Swibbid, er du velkommen til at kontakte Swibbids support på: support@Swibbid.com eller gennem app’en via Feedback-formularen under indstillinger.

4.7. Indberettede hændelsers forældelsesfrist

Ønsker du at tage kontakt til Swibbids support i forbindelse med en handel, hændelse eller lignende, så gør dette med det samme i den udstrækning, det er muligt, så vi kan være behjælpelige og være mæglere.

·       Såfremt det drejer sig om manglende modtagelse, skal indberetningen senest være oprettet en måned efter, at betalingen er faldet.

·       Er der tale om sager, hvor varen ikke lever op til forventningerne, skal indberetningen være oprettet senest to dage efter modtagelse af varen. Når sagen indberettes, skal der vedlægges dokumentation for varens stand ved modtagelsen. Har du taget varen i brug, forsøgt at vaske den eller lignende, er varen stand ændret, hvilket besværliggør en eventuel indberetning, og muligheden for, at sagen kan tages op, minimeres.

Vi forbeholder os retten til at afvise indberetningen, hvis ovenstående betingelser ikke er mødt.

4.8. Ansvar

Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, Swibbids Support træffer. Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks efter Swibbids anvisninger. I de tilfælde der er omfattet af pkt. 3.2.3. om tilbagebetaling, vil Swibbid straks tilbagebetale den part, der får medhold i sagen og efterfølgende indtræde i betalingskravet mod den part, der ikke fik medhold. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse kan medføre suspendering af profilen og/eller bortvisning fra Swibbid.

4.9. Klage

Såfremt du er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Center for Klageløsning eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve Swibbids afgørelse, indtil en eventuel retssag er endeligt afgjort.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via EU-Kommissions hjemmeside. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: support@Swibbid.com.

4.10. Swibbids rolle og ansvar i handler

4.10.1. Swibbids rolle

De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Swibbid via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt gældende lovgivning i det land, du er bosat.

4.10.2. Swibbids ansvar

·       I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Swibbid og Swibbids medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Swibbid er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på Swibbids tjenester.

·       Du og enhver anden bruger anerkender, at Swibbid ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering. Swibbid indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse. Du opnår beskyttelse ved at handle gennem Swibbids handelssystem. Her går Swibbid aktivt ind og mægler i sager, hvor en af brugerne ikke overholder sine forpligtelser.

4.10.3. Ansvarsfraskrivelse

Swibbid holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Swibbid kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Swibbid ikke holdes ansvarlig.

4.10.4. Betaling og levering fra brugere

Swibbid kontrollerer ikke, om brugere betaler samt leverer varen i henhold til den private handel. Swibbid fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: hej@swibbid.com.