Privatlivspolitik

Dataansvarlig: Swibbid ApS Lærkeparken 50 5240 Odense NØ CVR-nr: 39516977

Kontaktoplysninger til Databeskyttelsesrådgiveren:  privacy@swibbid.com

1. Introduktion

1.1. Når du opretter en brugerprofil (”Profil”), indgår du en juridisk aftale med os om brug af vores services på Swibbid platformen.

1.2. For at administrere din Profil og levere vores service i henhold til aftalen, har vi brug for at behandle dine personlige oplysninger.

1.3. Her i Privatlivspolitikken finder du de nærmere oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.

2. Medlemsdiskretion

2.1. Vi ønsker at værne mest muligt om dine og vores øvrige brugeres private forhold. Derfor har vi medlemsdiskretion, som går ud på, at det ikke er tilladt at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere, hvortil der er adgang fra Swibbids tjenester, eller som du får oplyst fra Swibbid eller en anden bruger, ud over til at indgå og afslutte handler.

3. Desktop og App

3.1. Vi tilbyder dig både vores desktop-version og vores app-version af platformen. På grund af den tekniske opbygning af de to versioner, kan visse funktioner være begrænset på den ene eller anden version.

4. Profiloprettelse

4.1. Du opretter din Profil ved hjælp af Facebook Login eller din mailkonto.

4.2. Du kan læse mere om Facebooks datapolitik her.

4.3. Ved Facebook login benyttes din Facebook profils login til at oprette dig som bruger på vores platform.

Hvis du opretter dig eller logger ind med Facebook, samler, opbevarer og bruger vi din Facebook data i overensstemmelse med dine privatindstillinger på Facebook og denne persondatapolitik. Dit samtykke til delingen af denne information sker når du accepterer og tillader at oprette dig eller logge dig ind med Facebook. Informationerne som vi kan få adgang til, kan inkludere følgende afhængigt af hvad du har givet adgang til i dine Facebook privatindstillinger:

·       Dit navn

·       Dit profilbillede

·       Din e-mailadresse

·       Dit køn

5. Registrering af dine Profiloplysninger

5.1. Når du opretter din Profil beder vi dig om at oplyse følgende (”Stamoplysninger”):

·       Navn: Vores tjeneste bygger blandt andet på sikkerhed og tillid mellem køber og sælger. Aftalen med os kræver derfor dit korrekte navn.

·       Profilbillede: Af hensyn til troværdigheden af din profil og vores tjeneste, beder vi dig om at uploade et profilbillede af dig selv.

·       I dine profilindstillinger kan du frivilligt indtaste din adresse, postnummer, by, køn, telefonnummer.

5.2. Vores supportafdeling har mulighed for at kontakte dig med henblik på at sikre, at du opfylder vores alderskrav på minimum 13 år for at benytte platformen. Hvis du bliver kontaktet kan du blive bedt om at sende relevant ID. Disse oplysninger anvendes kun til at godkende dig som bruger og lagres ikke til andre formål.

6. Lokalitetstjeneste

6.1. Vores platform er bygget op omkring en lokalitetstjeneste, som giver dig et relevant feed på din profil. Du kan vælge at slå lokalitetstjenester til og fra via din enheds indstillinger på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du slår det fra, virker vores tjeneste dog ikke efter hensigten.

7. Profildata

7.1. I forbindelse med din løbende brug af vores service, behandler vi alle oplysninger for din Profil, da dette er nødvendigt for at levere og forbedre vores service (”Profildata”).

7.2. Profildata omfatter følgende, som vi automatisk registrerer:

·       Alle oprettede annoncer inklusiv annoncedata og varens lokalitet

·       Alle handler og transaktioner

·       Indstillede Favoritter

·       Boostere

·       Bud

·       Alle annoncevisninger

·       Kommentarer

·       Privatbeskeder

·       Hvem du følger

·       Hvem der følger dig

·       En formodning om dit køn, genereret på baggrund af dit fornavn, hvis du ikke på anden måde har oplyst os om dit køn. Dette benyttes til automatisk at personalisere det feed, du præsenteres for på platformen.

·       Teknisk data (herunder IP adresse, Enheds-ID og forbindelses oplysninger)

·       Andre profildata genereret i forbindelse med brug af funktioner på platformen

7.3. Som sekundære formål behandler vi Profildata, hvis vi er forpligtet til det ifølge lovkrav, af sikkerhedsårsager, eller til brug for varetagelsen af vores interesser i en eventuel tvist. Som eksempel på sådan ekstraordinær anvendelse af oplysninger er forebyggelse af svindel, salg af kopivarer og anden ulovlig aktivitet.

7.4. Husk, at du selv er ansvarlig for risikoen ved at offentliggøre dine personlige oplysninger i kommentarfelter og privatbeskeder på platformen. For at varetage din sikkerhed på platformen, samt foretage løbende forbedringer, kan dine privatbeskeder blive monitoreret af relevante medarbejdere.

8. Annoncer

8.1. Til brug for din oprettelse af annoncer beder vi dig om at udfylde en række oplysninger om salgsgenstandens egenskaber, herunder kan du uploade billeder til din annonce.

8.2. Inden du uploader billeder eller video bedes du være særlig opmærksom på følgende:

·       Du er ansvarlig for at sikre dig ophavsretlig brug af billedet eller videoen.

·       Du er ansvarlig for at indhente samtykke fra andre personer end dig selv, hvis de kan identificeres på billedet eller videoen. Vi er ikke ansvarlige for dette.

·       Vi er berettiget til at anvende dine uploadede billeder eller videoer (dog ikke dit Profilbillede) på Swibbid platformen og i andre kommercielle sammenhænge, som fx i vores nyhedsbreve, annoncer eller markedsføring.

·       Vi opbevarer både åbne og lukkede annoncer i vores database i op til 5 år for det tilfælde, at vi på et tidspunkt skulle blive pålagt at udlevere eller anvende disse i henhold til lovkrav, eller som en de af en tvist eller svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed. Fristen er sat på baggrund af forældelsesfristen for rettighedshaveres krav i forbindelse med ophavsretskrænkelser eller lignende.

·       Annoncer kan dukke op ved søgning på søgemaskiner på Internettet. Vi er ikke ansvarlige for dette.

10. Betalingsoplysninger

10.1. Når du benytter dig af muligheden for at købe services hos os, beder vi dig om at anvende en sikker tredjepart til at forestå transaktioner.

10.2. Vi opbevarer ikke dine kortoplysninger, i stedet gemmes disse oplysninger hos vores tredjeparter, som i forbindelse med deres europæiske banklicens, er pålagt at opbevare oplysningerne under skærpede sikkerhedsvilkår.

10.3. Dine betalingsoplysninger opbevares så længe tredjeparten er tilladt eller forpligtet til det via lovgivningen. Du kan læse mere om vores tredjeparter  her.

11. Statistik

11.1. Alle ovennævnte typer af oplysninger anvender vi i anonymiseret eller pseudonymiseret form til statistik for at forbedre vores service.

11.2. Du kan læse om vores indsamling af statistiske oplysninger via din adfærd på Swibbid platformen i vores Cookiepolitik.

12. Markedsføring på sociale medier

12.1. Vi anvender dine profildata, e-mail og stamoplysninger til at målrette vores indhold og reklamer efter dine interesser. Det sker på vores egen platform og på sociale medier, så du kan få relevant indhold fra os. På sociale medier er det kun din e-mail, der anvendes i krypteret form. Vi behandler dine oplysninger i medfør af vores legitime interesse i at markedsføre vores services (GDPR art. 6(1)(f)). Der er ikke tale om direkte markedsføring, som er beskrevet i afsnit 13, og dine oplysninger anvendes ikke selvstændigt af de sociale medier. Vi gør dog opmærksom på, at de sociale medier og eventuelt disses samarbejdspartnere uafhængigt af os har mulighed for at anvende deres egne oplysninger om dig til markedsføring over for dig, i det omfang dette fremgår af deres betingelser, og såfremt du tillader dette via dine privatlivsindstillinger hos de sociale medier eller i din internetbrowser.

13. Nyhedsbrev mv.

13.1. Vi anvender din e-mail adresse til at sende dig nyhedsbreve og anden direkte markedsføring i overensstemmelse med dit samtykke hertil. Du kan læse mere om dette i vores betingelser.

13.2. Du kan til hver en tid kan trække dit markedsføringssamtykke tilbage, og du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

14. Support

14.1. Vi tilbyder selvfølgelig at hjælpe dig i vores Supportafdeling, hvis du har spørgsmål eller problemer med platformen. Vi behandler i den forbindelse alle de oplysninger du oplysninger du meddeler os i din henvendelse, samt dine Stamoplysninger og Profildata i det omfang det er relevant for sagen.

14.2. Oplysninger fra support bliver opbevaret hos en sikker tredjepart, som leverer vores support system og behandles i samme tidsrum som dine profildata.

15. Deling af personoplysninger

15.1. Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at give dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:

·       Selskaber i Swibbid koncernen

·       Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os eller koncernen med IT- eller andre tjenesteydelser

·       Myndigheder eller andre i forbindelse med lovkrav og pålæg, eller til brug for varetagelsen af vores legitime interesser i en juridisk tvist

16. Vores sikkerhed

16.1. For at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU lagrer vi alle personoplysninger hos vores sikkerhedsgodkendte databehandlere.

16.2. Vores databehandlere er placeret indenfor EU eller i USA hos virksomheder, der har tiltrådt EU US Privacy Shield aftalen, eller i tredjelande hos virksomheder, der behandler data på baggrund af EU kommissionens standardkontrakter.

16.3. Alle vores medarbejdere er underlagt fortrolighed, og vi har begrænset adgangen til personoplysninger til det højst nødvendige.

17. Lukning af din Profil

17.1. Du har til enhver tid mulighed for at bede om, at din Profil lukkes. Det kan du gøre ved at skrive til os på support@swibbid.com.

17.2. Dine Stamoplysninger og Profildata opbevares indtil 3 måneder efter du har valgt at lukke din Profil.

17.3. Såfremt du har verserende transaktioner på platformen eller uløste supportsager, beregnes de 3 måneder fra afslutningen af sidst åbne supportsag.

17.4. Uanset ovenstående slettes din Profil ikke, såfremt de indgår i undersøgelser om ikke tilladte handlinger på platformen.

17.5. Du bedes være opmærksom på, at dit navn og indholdet af dine annoncekommentarer og privatbeskeder ikke fjernes.

18. Dine rettigheder

18.1. Du kan altid se dine oplysninger på din Profil, herunder opdatere dine oplysninger, hvis du har ændret telefonnummer, mail eller lignende. Du er som bruger ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din Profil, til enhver tid er fuldt ud korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Min Profil / Indstillinger.

18.2. Du er også velkommen til at kontakte os for at få yderligere indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger, som du ikke selv kan administrere på din Profil. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til privacy@swibbid.com.

18.3. Vi gør venligst opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i tilfælde, hvor vores eller andres berettigede interesser for fortsat behandling overstiger dine interesser til beskyttelse af personoplysninger. Vi forbeholder os fx altid retten til at inddrive gæld eller efterforske svindel.

18.4. Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du henvende dig direkte til os. Har vi ikke mulighed for at hjælpe dig, kan du tage din klage videre til Datatilsynet.

19. Ændringer

19.1. Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil vi oplyse dig via e-mail eller direkte på platformen.